ที่อยู่และแผนที่

 

ที่อยู่ : โรงไฟฟ้าจะนะ เลขที 124/5 ม.1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

โทร. 074 536 601-2

แฟกซ์ 074 536 609

E-mail : 950137@egat.co.th

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์  08:00 - 16:00 น.

ศูนย์การเรียนรู้พลังคิด กฟผ.จะนะ

โทร. 074 536 600

        074 536 601-2 ต่อหมายเลขภายใน 2013, 2017

 E-mail : prchana@egat.co.th (สำหรับติดต่อขอศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ)

          : learningcenter_chana@egat.co.th (สำหรับติดต่อขอเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ "พลังคิด")

โทรศัพท์สายตรง

- เจ้าหน้าที่ธุรการ

  โทร. 074 536 609

- แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

  โทร. 074 536 616

- แผนกจัดหาและพัสดุ

  โทร. 074 536 617

- แผนกบัญชีและการเงิน

  โทร. 090 495 0655

โทรศัพท์ภายใน

>> Click! << ดูข้อมูลได้เฉพาะเครือข่ายอินทราเน็ต กฟผ. 

 


ดู โรงไฟฟ้าจะนะ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

learningcenter_chana@egat.co.th (สำหรับติดต่อขอเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ "พลังคิด")