แหล่งที่มาของเชื้อเพลิง

 

โรงไฟฟ้าจะนะ

ใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (JDA : Joint Development Area) เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ประมาณ 130 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยลำเลียงก๊าซจากโรงแยกก๊าซของ บริษัท ทรานส์ ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (TTM) บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ผ่านท่อส่งก๊าซความยาวประมาณ 7.46 กิโลเมตร มายังโรงไฟฟ้าจะนะ

fuel-source

 

แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งก๊าซธรรมชาติ JDA

JDA Map

ที่มา: https://pttweb.pttplc.com/cscind_internet/Main/default.aspx