กีฬา

โรงไฟฟ้าจะนะจัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน

sansumphan

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 นายวิวัฒน์  สิริเกียรติกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายทวีศักดิ์  วิบูลย์พันธุ์ วิศวกรระดับ11 โรงไฟฟ้าจะนะนายเจริญ  ศรีสุรักษ์  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะได้ร่วมตอนรับกลุ่มแม่บ้านรอบโรงไฟฟ้าจะนะ ประกอบด้วย  ม.1 ตำบลป่าชิง(บ้านป่าชิง) ม.3 ตำบลตลิ่งชัน ( บ้านป่างาม) ตำบลคลองเปียะ ม.6 (บ้านควนหัวช้าง) ม.1 (บ้านป่าพลู) ม.5 (บ้านในเมือง)  เข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาสนุก เพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บริเวณสวนสาธารณะโรงไฟฟ้าจะนะ  สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดแข่งขันครั้งนี้นั้น เนื่องจากโรงไฟฟ้าจะนะคำนึงถึงความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันโดยกลุ่มแม่บ้านที่อยู่บริเวณรอบโรงไฟฟ้าจะนะจะได้ร่วมเล่นกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน ระหว่างชุมชนกับโรงไฟฟ้า รวมทั้งสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะให้แก่กันและกัน กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมประเพณี ที่จัดขึ้นทุกปี และนับเป็นปีที่ 2 แล้วที่ทางโรงไฟฟ้าจะนะได้จัดขึ้นหลังสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ