รายงานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

ผลสำรวจความพอใจด้านสิ่งแวดล้อมชาวจะนะพื้นที่ใกล้ รฟ. อยู่ในระดับน่าพอใจ

env