การศึกษา

โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการฐานทัพเรือสงขลา

student

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 นายนิคม ชวพงษ์  พช.4 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 10,000 บาท สนับสนุนทุนการศึกษาบุตร-ธิดา ข้าราชการฐานทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาฐานทัพเรือ โดยมี นาวาเอกมนต์ธรรม์ วังแก้ว เสนาธิการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นผู้แทนรับมอบ