ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะจัดประชุมบริหารจัดการระบบเปิด-ปิดประตูน้ำคลองบางเป็ด