กีฬา

โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "สมิหลา เอเซียนบีช วอลเลย์บอลทัวร์" ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2554  นายถาวร  เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน วอลเลย์บอลชายหาด จังหวัดสงขลาด้วยทางจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด"สมิหลา เอเซียนบีช วอลเลย์บอลทัวร์" ครั้งที่12     ประจำปี2554   ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2554 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ณ หาดสมิหลาถนนชลาทัศน์ จังหวัดสงขลาโดยมีนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดชาย-หญิง ชั้นนำในทวีป เอเชีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยโรงไฟฟ้าจะนะ  นายมโน  วงศ์ผาสุกโชติ  ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 4 ได้สนับสนุนเงิน จำนวน 200,000 บาท  ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีประชาชนจังหวัดสงขลาร่วมพิธีเปิดและร่วมชมการแข่งขันจำนวนมาก