ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะต้อนรับคณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

      เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554  นายวิวัฒน์  สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมคณะผู้บริหาร   ให้การต้อนรับ  พลตรีเบญจรงค์  เจริญพร  รองผู้อำนวยการกองการรักษาความมั่นคงภายในภาค4  เป็นหัวหน้าคณะมาเยี่ยม โรงไฟฟ้าจะนะโดยมี นายวิภู พิวัฒน์  วิศวกรระดับ9 บรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะและ ระบบรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้า หลังจากนั้น ได้มีการแลกเปลี่ยนในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าจะนะจากเหตุการณ์ ที่ไม่อาจคาดคิดได้ จึงต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการรับสถานการณ์ ทุกรูปแบบ พร้อมกับประสานงานเรื่องการติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับการที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ของคณะ กอ.รมน.จากนั้น  ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะพร้อมกับมอบกระเช้าที่ระลึก