ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนงานมัสยิดค๊อยรุตตักวา ตำบลนาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 นายวิวัฒน์  สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุน ข้าวสาร 20 กระสอบ  น้ำดื่ม 400 โหล  ให้งานมัสยิด ค๊อยรุตตักวา ม.9 บ้านคูน้ำรอบ ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา   ซึ่งงานจะมีระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2554 การจัดงานเพื่อหาเงินสมทบทุนสร้างอาคารมัสยิดค๊อยรุตตักวา ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ   ในงานมีการออกบูธร้านค้าและมีกิจกรรมให้ชมมากมาย โดย มีนายอดิเรก  หมัดหมาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับ เป็นผู้รับมอบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการมัสยิดให้การต้อนรับ