ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเชิงคีรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 นายวิวัฒน์  สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานร่วมงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเชิงคีรี ม.1 บ้านป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นวัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าจะนะ  โดยมี     นายหมูด  ธรรมราช ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ   พร้อมกับได้มอบเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เป็นเงินจำนวน 50,000 บาท โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานบุญครั้งนี้จำนวนมาก