ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะปล่อยพันธุ์กุ้งลงสู่ลำคลองนาทับเสริมระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2554 นายวิวัฒน์  สิริเกียรติกุล  ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน       ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งลงสู่คลองนาทับ  จำนวน 1,500,000 ตัว ณ บริเวณบ้านเขาจันทร์ ม.10  ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา           และ บริเวณบ้านคูน้ำรอบ  ม.5   ต.นาทับ  อ.จะนะ  จ.สงขลา เพื่อเสริมระบบนิเวศน์และรักษาลำคลองนาทับให้มีความสมดุล     เพื่อให้สัตว์น้ำในลำคลองนาทับได้เจริญเติบโตให้กับชุมชน  เป็นแหล่งอาหารและเป็นการเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านที่มีอาชีพประมงในลำคลองนาทับ   โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งในครั้งนี้ด้วย