การศึกษา

ประสบการณ์การฝึกงานที่โรงไฟฟ้าจะนะ

student_chana

…หลายคนพูดว่า “บางสิ่งผ่านมาแล้วก็ผ่านไป  บางสิ่งผ่านมาและอยู่ในความทรงจำ”  ฉันเชื่อเสมอว่าหลายคนเก็บความทรงจำ ความประทับใจที่ดีในหลาย ๆ เรื่องราวไว้ เพื่อระลึกถึง  และสำหรับหนึ่งในความประทับใจของฉันก็คือการได้มาฝึกงานที่โรงไฟฟ้าจะนะแห่งนี้ สำหรับนักศึกษาฝึกงานหลาย ๆ คนมักคาดหวังไว้ว่า จะได้ฝึกงานให้ตรงกับคณะ สาขา หรือวิชาที่ตนเองได้ร่ำเรียนมา สำหรับตัวฉันเองพูดได้เลยว่า ได้ฝึกงานที่ตรงตามสาขาและวิชาที่เรียนมา และที่มากกว่านั้นคือวิชา ความรู้ นอกเหนือตำราเรียน บวกกับประสบการณ์การทำงานจริง ในสถานที่จริง วันแรกที่ย่างก้าวเข้ามายังตื่นเต้นไม่หายกับการฝึกงานครั้งแรก ความไม่คุ้นชินกับสถานที่ กับบุคลากรในโรงไฟฟ้า และเพื่อนนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันต่าง ๆ สำหรับแผนกที่ฉันได้เข้าฝึก คือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงไฟฟ้าจะนะ มีพี่ ๆ งานไอทีที่ใจดี 3 คนคอยดูแล ให้คำปรึกษาเรื่องต่าง ๆ ทั้งหมดระหว่างการฝึกงาน อีกทั้งมิตรภาพอันดีจากพนักงาน บุคลากรจากแผนกต่าง ๆ และเพื่อนนักศึกษาฝึกงานด้วยกัน ฉันเชื่อว่า นักศึกษาฝึกงานหลายคนคงมีความประทับใจต่อการฝึกงานที่โรงไฟฟ้าจะนะด้วยเช่นกันค่ะ…

นางสาวศิรินันท์  ศรีอ่อน  (มะเหมี่ยว)

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง /14 พ.ค. 53

 

…ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผมได้มาฝึกงานที่นี้ ผมภูมิใจมาก ที่นี่สอนให้ผมได้ทำงานจริง สถานการณ์จริง และประสบการณ์จริง และยังได้ความรู้อีกมายมายเลยครับ ความรู้ที่ผมไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน ที่นี่สอนให้ผมได้รู้จักการอยูร่วมกันกับพี ๆ รู้จักการวางตัว การพูดจา มารยาท การตรงต่อเวลา และที่สำคัญผมยังได้เพื่อนใหม่ ๆ ต่างสถาบันอีกด้วย และที่สำคัญที่นี่สอนให้ผมรู้ว่าการทำงานจริงกับการเรียนมันแตกต่างกัน และต้องขอบคุณพี่ ๆ ทีสอนให้ผมได้ใช้ฐานข้อมูล การทำเว็บด้วย PHP ได้จริงในองค์กร ได้รู้จัก JD GRAPH และอื่นๆอีกมากครับ  เกือบลืมไปเลย พี่ ๆ ที่นี่ใจดีมากครับ เป็นกันเอง  ใครสนใจนะครับ ที่ต้องการจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพี่ๆ ที่นี่ ก็มากันได้นะครับ แล้วจะได้ประสบการณ์และสิ่งดีๆ กลับไปเหมือนผมครับ…

นายมะนาเซ ดอเลาะ  (เซ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นักศึกษาฝึกงานสังกัด งานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM

 

…อย่างแรกที่จะพูดเลย คือขอบคุณกับการต้อนรับที่อบอุ่นของพี่ ๆ ที่โรงไฟฟ้าจะนะแห่งนี้  พี่ ๆ ทุกคนใจดีเป็นกันเองมาก ๆ ฝึกงานที่นี่ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์    ได้เพื่อนที่น่ารักตั้งหลายคน  สนุกสนานในการฝึกงาน  ขอบคุณที่ช่วยแนะนำสิ่งดี ๆ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน ขอบคุณที่ช่วยแนะนำเกี่ยวกับการทำฐานข้อมูล แนะนำเกี่ยวกับการทำเว็บขั้นสูง   และการเขียนโปรแกรมด้วย PHP   สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือ ต้องขอบคุณพี่ ๆ ฝ่ายบุคคลและบริการ ( พี่สุนีย์   พี่เชลล์ พี่อุ๋ม )   และขอบคุณพี่ ๆ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ…

นางสาวอารียา  หมัดหมาน (ยา) คณะวิทยาศาสตร์   

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เอกคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

…มีความรู้สึกดีใจมากที่ได้มาฝึกงานที่โรงไฟฟ้าจะนะ  ซึ่งเป็นองค์กรที่ผู้คนรู้จักเป็นอย่างมาก ผมเองได้มาสัมผัส และร่วมฝึกงานกับเพื่อน ๆ จากสถานศึกษาต่าง ๆ ได้รับรู้การทำงานจริง การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ  การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเป็นหลัก  สุดท้ายขอขอบคุณพี่ ๆ พนักงานทุกท่านที่ให้ความเอื้อเฟื้อผม และเพื่อน ๆ  ได้รับรู้จากประสบการณ์การทำงาน ความอบอุ่น ความสนุกสนาน และความเป็นกันเองของพี่ ๆ  พนักงานทุกคนครับ…

นายคมเคียว  แสงอรุณ (เคียว)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นักศึกษาฝึกงานสังกัด งานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM /14 พ.ค. 53

ขอข้อมูลฝึกงานโรงไฟฟ้าจะนะ ติดต่อแผนกงานบุคคลและบริการ โทร. 074 536 601-2 ต่อ 2310, 2311, 2312