ห้องข่าว

กฟผ.จะนะ ร่วมงานน้ำชายามเช้า อ.จะนะ

กฟผ.จะนะ ร่วมงานน้ำชายามเช้า อ.จะนะ

     เช้าวันที่ 9 มกราคม 2556 นายดำรงค์ ไสยะ วิศวกร ระดับ11  และนายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมของอำเภอจะนะ “โครงการกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนพ่อค้าประชาชน อำเภอจะนะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งในเดือนมกราคม ปี 2556 นับเป็นครั้งแรก นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอจะนะ รับเป็นเจ้าภาพ ณ ศาลาประชาคม อำเภอจะนะ

กฟผ.จะนะ ร่วมงานน้ำชายามเช้า อ.จะนะ

กฟผ.จะนะ ร่วมงานน้ำชายามเช้า อ.จะนะ