ห้องข่าว

ผอ.กศน.ภาคใต้ เยี่ยมคารวะ อฟจ.

ผอ.กศน.ภาคใต้ เยี่ยมคารวะ อฟจ.

     วันพุธที่ 9 มกราคม 2556 นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับนายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบัน กศน. ภาคใต้ เข้าเยี่ยมคารวะ และมอบกระเช้าในวาระขึ้นปีใหม่ 2556 ณ อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าจะนะ