ห้องข่าว

กฟผ.จะนะร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้สูงอายุ ต.นาทับ

กฟผ.จะนะร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้สูงอายุ ต.นาทับ

        วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 นายอดุลย์ เป็งถา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 และนายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ สวัสดีปีใหม่ 2556 ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยร่วมกิจกรรม และรับประทานอาหารกลางวัน สร้างความเป็นกันเอง ระหว่าง กฟผ.จะนะ กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ

กฟผ.จะนะร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้สูงอายุ ต.นาทับ

กฟผ.จะนะร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้สูงอายุ ต.นาทับ