ห้องข่าว

กฟผ.จะนะ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556

กฟผ.จะนะ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556

        วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 นายดำรงค์ ไสยะ วิศวกร ระดับ11 โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านควนมีด ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน สมุด สมุดวาดเขียน หมวก เป้สะพายหลัง ถุงผ้า ฯลฯ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปียะ ในปีนี้มีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินเป็นอย่างมาก
        และในวันเดียวกัน นายนิคม ชวพงษ์ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทน กฟผ.จะนะ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ตำบลตลิ่งชัน ร่วมกับ ปตท. TTM  และองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ณ โรงเรียนบ้านป่างาม ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจัดงานในเครือข่ายตลิ่งชัน 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนตัสดีกียะห์ โรงเรียนบ้านสุเหร่า โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนบ้านนนท์ และโรงเรียนบ้านป่างาม โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน มีเด็กเข้าร่วมงานเกือบ 2,000 คน สำหรับของขวัญที่ทาง กฟผ.จะนะ มอบให้กับเด็ก ในงานวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ ประกอบด้วย อุปกรณ์การเรียน สมุด สมุดวาดเขียน หมวก เป้สะพายหลัง ฯลฯ และเงินสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2556 จำนวนเงิน 3,000 บาท  

กฟผ.จะนะ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556

กฟผ.จะนะ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556

กฟผ.จะนะ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556

กฟผ.จะนะ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556

กฟผ.จะนะ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556

กฟผ.จะนะ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556