ห้องข่าว

กฟผ.จะนะ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ อ.จะนะ

กฟผ.จะนะ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ อ.จะนะ

        นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ และนายสัมพันธ์ ศิริพันธ์ หัวหน้าหมวดชุมชนสัมพันธ์ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 สนับสนุนการจัดงานวันเด็กที่จัดตามสถานศึกษา และชุมชนในอำเภอจะนะ โดยมอบอุปกรณ์การเรียน สมุด สมุดวาดเขียน หมวก เป้สะพายหลัง ฯลฯ ตลอดจนสนับสนุนเงินอีกจำนวน 2,000 บาท ในแต่ละที่ ซึ่งในปีนี้ กฟผ.จะนะ สนับสนุนมากกว่า 50 แห่ง และ กฟผ.จะนะ ถือเป็นภารกิจสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และการมีส่วนร่วมของสังคม ต่อกิจกรรมดีๆ ในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าจะนะ

 

 (ข่าวโดย นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ)

กฟผ.จะนะ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ อ.จะนะ

กฟผ.จะนะ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ อ.จะนะ

กฟผ.จะนะ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ อ.จะนะ

กฟผ.จะนะ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ อ.จะนะ

กฟผ.จะนะ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ อ.จะนะ

กฟผ.จะนะ สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ อ.จะนะ