ห้องข่าว

ผู้บริหาร รฟ.จะนะ สวัสดีปีใหม่ 2556 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อ.จะนะ

ผู้บริหาร รฟ.จะนะ สวัสดีปีใหม่ 2556 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อ.จะนะ

     นายสุนทร พันธุ์เมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ (ช.อฟจ.) นายดำรงค์ ไสยะ วิศวกรระดับ 11 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ หัวหน้ากองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าจะนะ (กดจ-ฟ.) และ นายวิภู พิพัฒน์ หัวหน้ากองวางแผนการผลิตและบำรุงรักษา เข้าพบ และมอบกระเช้าสุขภาพ ปฏิทิน ไดอารี สวัสดีปีใหม่ 2556 แก่ปราชญ์ชาวบ้าน เทศบาลตำบลจะนะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง ผู้นำชุมชนตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ อำเภอจะนะ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดี และปฏิบัติกันมายาวนาน

ผู้บริหาร รฟ.จะนะ สวัสดีปีใหม่ 2556 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อ.จะนะ

ผู้บริหาร รฟ.จะนะ สวัสดีปีใหม่ 2556 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อ.จะนะ

ผู้บริหาร รฟ.จะนะ สวัสดีปีใหม่ 2556 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อ.จะนะ

ผู้บริหาร รฟ.จะนะ สวัสดีปีใหม่ 2556 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อ.จะนะ

ผู้บริหาร รฟ.จะนะ สวัสดีปีใหม่ 2556 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อ.จะนะ

ผู้บริหาร รฟ.จะนะ สวัสดีปีใหม่ 2556 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อ.จะนะ

ผู้บริหาร รฟ.จะนะ สวัสดีปีใหม่ 2556 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อ.จะนะ

ผู้บริหาร รฟ.จะนะ สวัสดีปีใหม่ 2556 ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน อ.จะนะ

(ข่าวโดย นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ)