ห้องข่าว

กฟผ.จะนะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร.ร.การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

กฟผ.จะนะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร.ร.การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

        เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา กฟผ.จะนะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมองและสายตา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ (หปชจ-ฟ.) และ นายสัมพันธ์ ศิริสัมพันธ์ รักษาการหัวหน้าหมวดชุมชนสัมพันธ์ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 (รก.มชส-จ.2) พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.จะนะ ในโอกาสนี้ กฟผ.จะนะ มอบเก้าอี้จำนวน 60 ตัว สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน โดยนายสนอง จวนสาง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ 

กฟผ.จะนะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร.ร.การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

กฟผ.จะนะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร.ร.การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

กฟผ.จะนะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร.ร.การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

กฟผ.จะนะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร.ร.การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

กฟผ.จะนะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร.ร.การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

(ข่าวโดย นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ)