ห้องข่าว

กฟผ. จะนะ ร่วมงานน้ำชายามเช้า อบต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

กฟผ. จะนะ ร่วมงานน้ำชายามเช้า อบต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

        เช้าวันที่ 23 มกราคม 2556 นายดำรงค์ ไสยะ วิศวกร ระดับ11 นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ (หปชจ-ฟ.) โรงไฟฟ้าจะนะ และนายสัมพันธ์ ศิริพันธ์ รักษาการหัวหน้าหมวดชุมชน (มชส-จ.2) โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมของอำเภอจะนะ “โครงการกินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนพ่อค้าประชาชน อำเภอจะนะเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ในเดือนมกราคม ปี 2556 และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว รับเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายสมยศ ศิริพงษ์ นายก อบต. ให้การต้อนรับ และเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และผลัดกันรับเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางภาคใต้สืบทอดกันมายาวนาน ทำให้เกิดความรักในท้องถิ่นของตนเอง

กฟผ. จะนะ ร่วมงานน้ำชายามเช้า อบต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

กฟผ. จะนะ ร่วมงานน้ำชายามเช้า อบต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา

            (ข่าวโดย นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ)