ห้องข่าว

เริ่มแล้ว!กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.จะนะ2556 ออกหน่วยดูแลสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่รอบ รฟ.จะนะ

เริ่มแล้ว!กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.จะนะ2556 ออกหน่วยดูแลสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่รอบ รฟ.จะนะ

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะชุดที่ 2 จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 คือ ร.ร.บ้านควนหัวช้าง ม.6 ต.คลองเปียะ ,ศาลาประชาคมบ้านม้าเงย-โคกม่วง ม.1 ต.ป่าชิง ,มัสยิดบ้านนท์ ม.5 ต.ตลิ่งชัน ,ศาลาเอนกประสงค์บ้านศาลาน้ำ ม.8 ต.คลองเปียะ และ ร.ร.วัดควนไม้ไผ่ ม.8 ต.นาหว้า ซึ่งกิจกรรมในแต่ละวัน ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพทั่วไป และบริการด้านทันตกรรมพื้นฐาน โดยแพทย์จากฝ่ายแพทย์และอนามัย (อพอ.) บริการตัดผมโดยช่างทำผมมืออาชีพจากโรงเรียนเสริมสวยดาวสยาม หาดใหญ่ พร้อมมอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้ตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เช่น ทหาร ตำรวจ เพื่อนำไปแจกจ่ายสู่ชาวชุมชนจะนะต่อไป
 
        โดยที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพ และทันตกรรมให้แก่ชาวชุมชนจะนะอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกล ไม่สะดวกในการไปพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วย โดยเป็นการให้บริการที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย       

เริ่มแล้ว!กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.จะนะ2556 ออกหน่วยดูแลสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่รอบ รฟ.จะนะ

เริ่มแล้ว!กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.จะนะ2556 ออกหน่วยดูแลสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่รอบ รฟ.จะนะ

เริ่มแล้ว!กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.จะนะ2556 ออกหน่วยดูแลสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่รอบ รฟ.จะนะ

เริ่มแล้ว!กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.จะนะ2556 ออกหน่วยดูแลสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่รอบ รฟ.จะนะ

เริ่มแล้ว!กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.จะนะ2556 ออกหน่วยดูแลสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่รอบ รฟ.จะนะ

เริ่มแล้ว!กิจกรรมแพทย์เคลื่อนที่ กฟผ.จะนะ2556 ออกหน่วยดูแลสุขภาพชุมชนในเขตพื้นที่รอบ รฟ.จะนะ