ห้องข่าว

กฟผ.จะนะร่วมงานวันกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน อ.จะนะ

กฟผ.จะนะร่วมงานวันกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน อ.จะนะ

        วันที่ 11 สิงหาคม 2556 นายดำรงค์ ไสยะ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานประชุมวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2556 จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมีนายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอจะนะ และนายมะหะหมัด โต๊ะยะลา ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอจะนะ ร่วมรับมอบ ในการประชุมครั้งนี้ ทางอำเภอจะนะ จัดให้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่หมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ และสารวัตรกำนัน ชั้น1 ของอำเภอจะนะ ทั้งนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างส่วนราชการในพื้นที่ กับ กฟผ.จะนะ ซึ่ง กฟผ.จะนะได้ให้ความสำคัญในระดับ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน มาโดยตลอด

กฟผ.จะนะร่วมงานวันกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน อ.จะนะ

กฟผ.จะนะร่วมงานวันกำนัน–ผู้ใหญ่บ้าน อ.จะนะ