ห้องข่าว

กฟผ.จะนะสนับสนุนการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ หาดใหญ่

กฟผ.จะนะสนับสนุนการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ หาดใหญ่

        วันที่ 11 สิงหาคม 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดการแข่งขันวิ่งหาดใหญ่สู่ธรรมชาติ ประจำปี 2556 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยนายประมูล ไชยประภา หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และสร้างจิตสำนึกอันดีที่จะร่วมกันรักษาธรรมชาติ