ห้องข่าว

กฟผ.จะนะสนับสนุนฟุตบอลมวลชนจะนะคัพครั้งที่9 พัฒนามาตรฐานการแข่งขันพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

กฟผ.จะนะสนับสนุนฟุตบอลมวลชนจะนะคัพครั้งที่9

       วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2556 นายดำรงค์ ไสยะ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลมวลชนอำเภอจะนะคัพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 ณ สนามฟุตบอลโรงไฟฟ้าจะนะ โดยมีผู้บริหารจาก ปตท. ปท.7 รองนายก อวบตคลองเปียะ และชาวชุมชนในตำบลต่างๆ ของอำเภอจะนะเข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งโรงไฟฟ้าจะนะได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน รวมถึงอนุเคราะห์การใช้สนามฟุตบอลโรงไฟฟ้าจะนะในการจัดการแข่งขัน เพื่อมุ่งหวังพัฒนามาตรฐานการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของชาวชุมชนอำเภอจะนะ อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน และประชาชนด้วยการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ส.ค. – 6 ก.ย. 2556 มีผู้ส่งทีมเข้าร่วมจำนวน 13 ทีม ทั้งนี้ เพื่อคัดสรรหาทีมฟุตบอลตัวแทนจากอำเภอจะนะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทคัพต่อไป  

กฟผ.จะนะสนับสนุนฟุตบอลมวลชนจะนะคัพครั้งที่9 พัฒนามาตรฐานการแข่งขันพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

กฟผ.จะนะสนับสนุนฟุตบอลมวลชนจะนะคัพครั้งที่9 พัฒนามาตรฐานการแข่งขันพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน