ห้องข่าว

กฟผ.จะนะมอบเครื่องเล่นสนามโรงเรียนบ้านนนท์

 

กฟผ.จะนะมอบเครื่องเล่นสนามโรงเรียนบ้านนนท์

        วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 นายดำรงค์ ไสยะ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ และนายสัมพันธ์ ศิริพันธ์ หัวหน้าหมวดชุมชนสัมพันธ์ โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 เป็นตัวแทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มอบเครื่องเล่นสนามให้กับโรงเรียนบ้านนนท์ ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา ในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ โดยมี นายบรรจบ คงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนท์ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามดังกล่าว ได้รับมอบจาก คุณอารี มกรานนท์ อดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.บางกรวย จำนวน 30,000 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กๆ ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งอยู่ห่างไกล เป็นเครื่องเล่นสนามจำนวน 7 ชิ้น อาทิ ม้ากระดก ชิงช้า ราวไต่โค้ง เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเพื่อมอบให้โรงเรียนบ้านเขาจันทร์ ต.จะโหนง อ.จะนะ ไปแล้วจำนวน 1 ชุด

        นอกจากนี้ กฟผ.จะนะ ยังได้ลงพื้นที่เดินสำรวจในส่วนของระบบน้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียน ซึ่งเป็นน้ำบาดาลซึ่งยังไม่เหมาะกับการบริโภคของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน โดยทาง กฟผ.จะนะ จะได้พิจารณาเพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องกรองน้ำต่อไป 

กฟผ.จะนะมอบเครื่องเล่นสนามโรงเรียนบ้านนนท์

กฟผ.จะนะมอบเครื่องเล่นสนามโรงเรียนบ้านนนท์

กฟผ.จะนะมอบเครื่องเล่นสนามโรงเรียนบ้านนนท์

กฟผ.จะนะมอบเครื่องเล่นสนามโรงเรียนบ้านนนท์

กฟผ.จะนะมอบเครื่องเล่นสนามโรงเรียนบ้านนนท์

กฟผ.จะนะมอบเครื่องเล่นสนามโรงเรียนบ้านนนท์