ห้องข่าว

กฟผ.จะนะนำกลุ่มแม่บ้าน ต.ป่าชิงดูงาน เขื่อนรัชชประภา-รฟ.คลองเรือ–ประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว

กฟผ.จะนะนำกลุ่มแม่บ้าน ต.ป่าชิงดูงาน เขื่อนรัชชประภา-รฟ.คลองเรือ–ประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว

        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.จะนะ โดยนายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ นำคณะแม่บ้าน จำนวน 40 คน จาก ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ เดินทางศึกษาดูงานระบบผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี แหล่งเรียนรู้โรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนบ้านคลองเรือ จ.ชุมพร  และฝึกอาชีพผลิตดอกไม้จากผ้าใยบัว ณ ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อ.ลานสกา  จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19 – 21 ส.ค. 2556 เป็นการต่อยอด โครงการ "กฟผ.จะนะ มอบดอกไม้ ไม่จำกัดเมกะวัตต์" ของกลุ่มแม่บ้านป่าชิง ม.1 ต.ป่าชิง ซึ่ง กฟผ.จะนะได้สนับสนุนไปแล้วเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา

กฟผ.จะนะนำกลุ่มแม่บ้าน ต.ป่าชิงดูงาน เขื่อนรัชชประภา-รฟ.คลองเรือ–ประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว

กฟผ.จะนะนำกลุ่มแม่บ้าน ต.ป่าชิงดูงาน เขื่อนรัชชประภา-รฟ.คลองเรือ–ประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว

กฟผ.จะนะนำกลุ่มแม่บ้าน ต.ป่าชิงดูงาน เขื่อนรัชชประภา-รฟ.คลองเรือ–ประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว

กฟผ.จะนะนำกลุ่มแม่บ้าน ต.ป่าชิงดูงาน เขื่อนรัชชประภา-รฟ.คลองเรือ–ประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว

กฟผ.จะนะนำกลุ่มแม่บ้าน ต.ป่าชิงดูงาน เขื่อนรัชชประภา-รฟ.คลองเรือ–ประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว

กฟผ.จะนะนำกลุ่มแม่บ้าน ต.ป่าชิงดูงาน เขื่อนรัชชประภา-รฟ.คลองเรือ–ประดิษฐ์ดอกไม้ผ้าใยบัว