ห้องข่าว

กฟผ.จะนะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ2ล้าน5พันตัว เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำคลองนาทับ-เสริมระบบนิเวศ

กฟผ.จะนะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ2ล้าน5พันตัว เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำคลองนาทับ-เสริมระบบนิเวศ

       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.จะนะ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 81 พรรษาในปี 2556 จำนวน 2 ล้าน 5 พันตัว ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณบ้านโล๊ะ ม.8 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี นายชูศักดิ์ สะบานแย้ม ปลัดอาวุโส อ.จะนะ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายเสถียร ปทุมมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับ นายอาทิตย์ หมัดสะอิ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาทับ นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายศุภชัย ปิตะสุวรรณ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.จะนะ กลุ่ม อสม. นาทับ และคณะเยาวชนจิตอาสาจาก ร.ร.บ้านม้างอน และ ร.ร.บ้านท่าคลอง ต.นาทับ ร่วมในพิธี

        โดยปลัดอาวุโส อ.จะนะ ได้กล่าวขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าจะนะ ที่ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 2 ล้านตัวสู่สายน้ำคลองนาทับในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำวัยอ่อน และเสริมระบบนิเวศ เพื่อส่งเสริมอาชีพประมงชายฝั่ง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนริมคลองนาทับ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะด้วย จากนั้น ประธาน และผู้ร่วมพิธี จึงได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกัน แบ่งออกเป็นพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 1.5 ล้านตัว กุ้งกุลาดำ 5 แสนตัว และปลากะพง 5 พันตัว ณ บริเวณชายฝั่งบ้านโล๊ะ หมู่ 8 ต.นาทับ และกลางสายน้ำคลองนาทับในพื้นที่ ต.จะโหนง และ ต.นาทับ เป็นการกระจายจำนวนสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และสร้างความสมดุลแก่สายน้ำคลองนาทับ

        ซึ่งในปี 2556 กฟผ.จะนะ ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไปแล้วในเดือนมีนาคม 2556 จำนวน 2 ล้านตัว ณ บริเวณอ่าวทุ่งกรวด หมู่ 7 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา รวมทั้งสิ้น 4 ล้าน 5 พันตัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้กับชาวชุมชน และเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในสายน้ำคลองนาทับที่ ต.จะโหนง อ.จะนะ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในทางเศรษฐกิจ และสร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรมที่ กฟผ.จะนะ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 8 ปี ตั้งแต่ ปี 2548 ที่มีการริเริ่มโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 1 มาจนถึงปัจจุบัน

กฟผ.จะนะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ2ล้าน5พันตัว เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำคลองนาทับ-เสริมระบบนิเวศ

กฟผ.จะนะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ2ล้าน5พันตัว เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำคลองนาทับ-เสริมระบบนิเวศ

กฟผ.จะนะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ2ล้าน5พันตัว เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำคลองนาทับ-เสริมระบบนิเวศ

กฟผ.จะนะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ2ล้าน5พันตัว เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำคลองนาทับ-เสริมระบบนิเวศ

กฟผ.จะนะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ2ล้าน5พันตัว เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำคลองนาทับ-เสริมระบบนิเวศ

กฟผ.จะนะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ2ล้าน5พันตัว เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำคลองนาทับ-เสริมระบบนิเวศ

กฟผ.จะนะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ2ล้าน5พันตัว เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำคลองนาทับ-เสริมระบบนิเวศ

กฟผ.จะนะจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ2ล้าน5พันตัว เพิ่มปริมาณสัตว์น้ำคลองนาทับ-เสริมระบบนิเวศ