ห้องข่าว

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านควนมีด สานสัมพันธ์บ้านใกล้เรือนเคียงโรงไฟฟ้า

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านควนมีด สานสัมพันธ์บ้านใกล้เรือนเคียงโรงไฟฟ้า

        วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 นายสุนทร พันธุ์เมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมคณะผู้ปฏิบัติ โรงไฟฟ้าจะนะ และโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 ลงพื้นที่หมู่ 2 บ้านควนมีด ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา เพื่อจัดทำแผนที่ทางสังคม (Social Mapping) ตามโครงการศึกษาเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจะนะ โดยมี นายประพัฒน์ รัตนพงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และชาวชุมชนบ้านควนมีดให้การต้อนรับ และร่วมในการทำกิจกรรมทำแผนที่ทางสังคม เพื่อให้ทราบ และเข้าใจในประวัติศาสต์ โครงสร้างทางสังคม อาชีพ รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชน ผ่านการพูดคุยกับชาวชุมชน และเขียนแผนที่ทางสังคมร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันฉันท์มิตรที่ดี และเก็บเป็นบันทึก โดยชาวชุมชนบ้านควนมีดมีความยินดีที่ผู้บริหารจาก กฟผ.จะนะให้ความสำคัญ ลงพื้นที่มาพบ และรับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยตนเอง นอกจากนี้ ชาวชุมชนควนมีดยังให้ความสนใจเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.จะนะ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างกันอีกด้วย พร้อมกันนี้ กฟผ.จะนะ ได้มอบยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้ชาวชุมชนต่อไป

        โดยในปี 2556 กฟผ.จะนะ มีแผนจะลงพื้นที่ทำแผนที่ทางสังคมในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ 10 หมู่บ้าน และที่ผ่านมา ได้จัดทำแผนที่ทางสังคมไปแล้ว 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 ม้าเงย-โคกม่วง ต.ป่าชิง หมู่ 5 บ้านปากช่อง ต.จะโหนง หมู่ 7 บ้านปลายเหมือง จะโหนง และหมู่ 2 บ้านควนมีด ต.คลองเปียะ

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านควนมีด สานสัมพันธ์บ้านใกล้เรือนเคียงโรงไฟฟ้า

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านควนมีด สานสัมพันธ์บ้านใกล้เรือนเคียงโรงไฟฟ้า

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านควนมีด สานสัมพันธ์บ้านใกล้เรือนเคียงโรงไฟฟ้า

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านควนมีด สานสัมพันธ์บ้านใกล้เรือนเคียงโรงไฟฟ้า

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านควนมีด สานสัมพันธ์บ้านใกล้เรือนเคียงโรงไฟฟ้า

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านควนมีด สานสัมพันธ์บ้านใกล้เรือนเคียงโรงไฟฟ้า

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านควนมีด สานสัมพันธ์บ้านใกล้เรือนเคียงโรงไฟฟ้า

กฟผ.จะนะทำแผนที่ทางสังคมบ้านควนมีด สานสัมพันธ์บ้านใกล้เรือนเคียงโรงไฟฟ้า