การศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ

bangkaew

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาชาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จากจังหวัดพัทลุง จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมกับรับฟังบรยายสรุป กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า จากนั้นคณะฯ ได้เข้าชมกระบวนการระบายความร้อนจากหอหล่อเย็น และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าบริเวณโรงไฟฟ้า