การศึกษา

โรงไฟฟ้าจะนะต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาศ อ.เทพา จ.สงขลา

pithaya

  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553  นายฮะซัน  ยิ่งสมาน  หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาอาคารและบริเวณ ร่วมกับแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ จำนวน 200 คน ซึ่งได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงาน และได้เห็นว่าโรงไฟฟ้าจะนะเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดสงขลาเรื่องพลังงานและเทคโนโลยี พร้อมกับรับชม วีซีดี แนะนำโรงไฟฟ้าจะนะ จากนั้นคณะได้เข้าชมพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ