การศึกษา

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมฯ

kunnatum

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2553 นายวิวัฒน์  สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ นายทวีศักดิ์  วิบูลย์พันธุ์  วิศกรระดับ11 ร่วมงานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายธวัชชัย  ขวัญทองยิ้ม รอง ผอ.เขตการ ศึกษาสงขลา เขต 3 มาเป็นประธานในพิธี โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านป่างาม และโรงเรียนบ้านนนท์เข้าร่วมโครงการกิจกรรม  จำนวน 156 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม ที่ต้องการมีการบรรยายธรรม "การศึกษากับการแก้ปัญหาวัยรุ่นในยุคปัจุบัน "โดย นายเซน  หมานถัด อิหม่ามมัสยิดปลักคาย  มีการสาธิตการทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม ปุ๋ยหมักชีวภาพ และปฏิบัติกิจกรรมน้ำยาล้างยา  จากนั้น อฟจ.มอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียน จำนวน 18 ทุน