กีฬา

โรงไฟฟ้าจะนะสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลตำบลคลองเปียะ

fb1

เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2553 ชมรมกีฬาฟุตบอล ต.คลองเปียะ ได้ใช้สนามฟุตบอลโรงไฟฟ้าจะนะ เพื่อจัดการแข่งฟุตบอลเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี เพื่อให้เยาวชนได้หันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด โดยนายคม  เรืองกูล รองนายก อบจ.สงขลา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มี นายเฉลิม ทองพรม นายกอบต.คลองเปียะกล่าวรายงาน มีกำนันตำบลคลองเปียะ ผู้นำชุมชนมาร่วมพิธีเปิด  จากนั้น นายกอร์ปชัย พานแก้ว หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุน กิจกรรมดังกล่าวจำนวน 10,000 บาท ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีทีมฟุตบอลสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก

fb2