ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ ISO 14064-1

โรงไฟฟ้าจะนะ เข้ารับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ ISO 14064-1

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 โรงไฟฟ้าจะนะ เข้ารับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ ISO 14064-1 จาก นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมี นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ หอประชุมเกษม  จาติกวณิช สำนักงานกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับใบรับรองดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน

ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ. ลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 3.38 ล้านตัน ในปี 2558 ด้วยมาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีสะอาด และเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 ทั้งนี้ กฟผ. มีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA) ในปี 2563 เป็น 4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า


  

ขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย