รายงานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน โรงไฟฟ้าจะนะ

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ประจำปี 2552 <--- click!

รายงานสิ่งแวดล้อมฉบับประชาชน ประจำปี 2554 <--- click!