ชุมชนและสังคม

โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมจิบน้ำชา สภ.จะนะ

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ (วันนี้) นายรังสิต  แก้วหวังสกูล หัวหน้ากองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมโครงการ “กินน้ำชายามเช้า กินข้าวยำสัญจร” ณ สถานีตำรวจภูธรจะนะ  โดยมี นายสุรินทร์  สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา  ผู้นำชุมชน  และหน่วยงานเอกชนร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม

          ทั้งนี้ นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ ได้กล่าวประชาสัมพันธ์ถึงการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าจะนะในช่วงเวลานี้ รวมถึงเชิญชวนให้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ อีกด้วย.