ชุมชนและสังคม

โรงไฟฟ้าจะนะ พบปะสื่อมวลชนสงขลา

          โรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรม “จิบน้ำชายามเช้า” เพื่อพบปะและต้อนรับสื่อมวลชนจังหวัดสงขลาเนื่องในโอกาสเริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่ พร้อมพูดคุยหารือทิศทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยมี นายกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะพร้อมผู้ปฏิบัติงานร่วมต้อนรับ ทั้งนี้ได้มีสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ.