กีฬา

โรงไฟฟ้าจะนะ สนับสนุนกีฬาชุมชนประจำปี2560

          วันที่ 25 มกราคม 2560 นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงไฟฟ้าจะนะ  ร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน(กีฬาชุมชน) ประจำปี 2560  ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจะนะ ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างชุมชนตำบลสะพานไม้เเก่น และ ตำบลป่าชิง ทั้งนี้  ยังได้สนับสนุนน้ำดื่ม สำหรับใช้ในกิจกรรมอีกจำนวน 20 โหล ณ สนามกีฬา โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา.