การศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจะนะ

technic pattanee

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 นายดำรงค์ ไสยะ หัวหน้ากองเดินเครื่อง โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกับแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารณ์และนักศึกษา ระดับปวช. ปวส.สาขาไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จำนวน 170 คน ซึ่งได้เข้ามาศึกษาดูงานข้อมูลเทคโนโลยีทันสมัยใหม่ๆ พร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม จากนั้นคณะได้เข้าชมพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า