ชุมชนและสังคม

โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับ สถาบัน กศน.ภาคใต้

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิภู  พิวัฒน์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร กศน. ระดับจังหวัดรวม ระดับอำเภอ รวมถึง สถานศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้  พร้อมบรรยายสรุปด้านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม  จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียน กฟผ.จะนะ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา.