ชุมชนและสังคม

โรงไฟฟ้าจะนะ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

         โรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 นายดำรงค์  ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ  เดินทางไปยังพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 250 ชุด และน้ำดื่ม 125 โหล โดยมี ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเหตุอุทกภัยต่อไป

         นอกจากนี้ ยังได้สมทบน้ำดื่มแก่หนังสือพิมพ์ภาคใต้สันติสุข และ พัฒนาการอำเภอจะนะ เพื่อได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆในภาคใต้ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 100 โหลอีกด้วย.