ชุมชนและสังคม

โรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมโครงการน้ำชายามเช้า อ.จะนะ

         วันที่ 11 มกราคม 2560 นายวิภู พิวัฒน์ วิศวกรระดับ 11  นายเจริญ ตั้งคำ  วิทยากรระดับ 10  และ นายกรีฑา ปัญญาพานิช  หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกิจกรรม “น้ำชายามเช้า ข้าวยำสัญจร” โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา.