กีฬา

ผู้บริหารโรงไฟฟ้าจะนะร่วมงานเดิน-วิ่ง-ปั่นเพื่อสุขภาพ เปิดสวนชุมชน กฟผ.จะนะ ม.6 บ้านควนหัวช้าง

         วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 นายดำรงค์ ไสยะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ  นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ คณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่นเพื่อสุขภาพ ในงานเปิดสวนชุมชน กฟผ.จะนะ หมู่ 6 บ้านควนหัวช้าง ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมี นายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า เป็นประธานในพิธีเปิด มี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนอำเภอจะนะ ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่ ต.คลองเปียะ ร่วมในกิจกรรม ซึ่งชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพโรงไฟฟ้าจะนะได้ร่วมกับ อค-จ.2  จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งภายในพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นระยะทาง 2.8 กิโลเมตร.