การศึกษา

รายการ Viewfinder Dream List ถ่ายทำศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ


          เมื่อวันที่  19  กันยายน 2559  นายดำรงค์ ไสยะ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ  ให้การต้อนรับทีมงานรายการ Viewfinder Dream List ซึ่งเป็นรายการสารคดีเชิงท่องเที่ยว โดยมี นายภูริ หิรัญพฤกษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และทีมงาน เข้าถ่ายทำการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอความรู้ด้านพลังงาน ที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้ตอนล่าง เพื่อสร้างความเข้าใจถึงคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า และทางเลือกด้านพลังงาน เผยแพร่ออกไปในวงกว้างสู่คนรุ่นใหม่

          ทั้งนี้ นายดำรงค์ฯ  นำชมภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ และให้สัมภาษณ์ในภาพรวมของศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ ว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ล้ำสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนล่าง โดยพื้นที่นิทรรศการได้นำเสนอเกี่ยวกับพลังงานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงอนาคต โดยแบ่งพื้นที่นิทรรศการเป็น 6 โซนนำเสนอเรื่องราวด้านพลังงานในมิติต่างๆ โดยผู้เข้าชมสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.   

          นอกจากนี้ รายการ Viewfinder Dream List ยังได้ถ่ายทำในส่วนของร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนอำเภอจะนะ  ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชนอำเภอจะนะ อาทิ กะปิ กรงนกเขาชวา ผลิตภัณฑ์จักสาน เครื่องแต่งกายท้องถิ่นของบุรุษและสตรี มาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของพี่น้องในชุมชนอำเภอจะนะ อีกด้วย

           ทั้งนี้ รายการ Viewfinder Dream List ที่ถ่ายทำครั้งนี้ จะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่  30 ตุลาคม 2559  ทางช่องวัน (ONE) เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป