ชุมชนและสังคม

โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นเจ้าภาพน้ำชายามเช้า ปี2560

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 นายดำรงค์ ไสยะ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ให้การต้อนรับ นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ และตัวแทนหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานความมั่นคง สื่อมวลชน และผู้นำศาสนาในพื้นที่อำเภอจะนะ กว่า 200 คน เข้าร่วมงาน “กินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร” ของอำเภอจะนะที่จัดเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งโรงไฟฟ้าจะนะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้ ณ บริเวณลานน้ำพุ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

          ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โรงไฟฟ้าจะนะได้ลดการใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม เปลี่ยนไปใช้กระทงใบตองเพื่อลดขยะที่ย่อยสลายยาก  โดยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจของโรงไฟฟ้าจะนะที่กำลังจะมีอายุครบ 10 ปีในปี 2561 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งได้สร้างเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนอำเภอจะนะ และตอบแทนสังคมผ่านกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า อีกทั้งในปี 2559 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าจะนะ ได้รับรางวัล EGAT GWEAF AWARDS ประเภท Combine Cycle Power Plant และรางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานฯ แสดงให้เห็นถึงการดำเนินภารกิจหลักของโรงไฟฟ้าจะนะที่ดำเนินการควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน อีกทั้ง พื้นที่ของโรงไฟฟ้าจะนะมีความสวยงานของต้นไม้ และการจัดสวน ที่ปัจจุบันเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อเก็บภาพถ่ายพรีเว็ดดิ้งได้ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอจะนะอีกทางหนึ่ง

           ขณะที่นายอำเภอจะนะกล่าวว่า วัฒนธรรมการกินน้ำชาในตอนชาวของทางภาคใต้ เป็นโอกาสที่ทำให้หลายหน่วยงานได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆ กันในบรรยากาศสบายๆ ไม่เป็นทางการมากนัก ซึ่งในวันนี้ทางโรงไฟฟ้าจะนะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ

          นอกเหนือจากภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าแล้ว โรงไฟฟ้าจะนะยังดูแลพี่น้องชาวจะนะมาโดยตลอดผ่านทางกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า และในตอนนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ ซึ่งเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชาวจะนะ และประชาชนทั่วไปได้เข้าชมเพื่อเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และความสำคัญของพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น และหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมน้ำชายามเช้า หน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมได้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ ซึ่งเปิดให้ความรู้ด้านพลังงาน ภารกิจ กฟผ. และโรงไฟฟ้าจะนะ รวมถึงสร้างทัศนคติด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างมาก