ห้องข่าว

โรงไฟฟ้าจะนะ ต้อนรับคณะ คพรฟ. จังหวัดชลบุรี

         เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นายวิภู พิวัฒน์ วิศวกรระดับ11 โรงไฟฟ้าจะนะ  ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุป แก่คณะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 8 (ชลบุรี) และ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าชลบุรี 1 โดยมี นายกริยา มะสะอะ รองประธานกรรมการคนที่ 1 คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมให้ข้อมูลและตอบคำถาม ณ ห้องประชุมโคกแก้ว โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา.