ห้องข่าว

กฟผ.จะนะ นำอาหารแห้งร่วมสนับสนุนเดือนรอมฎอน อ.จะนะ 2560


          คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  มอบอาหารแห้ง อาทิ อินทผาลัม ขนมปังกรอบ น้ำตาลทราย และกาแฟ ให้แก่ผู้นำทางศาสนา และผู้นำท้องถิ่น และ ให้แก่มัสยิดต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอจะนะ จำนวน 70 มัสยิด ระหว่างวันที่ วันที่ 19 พฤษภาคม - 30 พฤษภาคม 2560 เพื่อเตรียมพร้อมในการละศีลอด หรือเปิดปอซอในช่วงเวลาอาทิตย์ลับขอบฟ้าของแต่ละวันในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ หรือเดือนแห่งการละศีลอดของชาวไทยมุสลิมในปี 2560 ตรงกับปีฮิจเราะฮ์ศักราช 1438 พิธีละศีลอดเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2560

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.จะนะ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ต่อการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน โดยการมอบอาหารแห้ง และร่วมพิธีละศีลอด ณ มัสยิดในพื้นที่ อ.จะนะ เป็นประจำทุกปี ซึ่งเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการทำความดีที่พี่น้องไทยมุสลิมจะได้ฝึกความอดทน และอดกลั้น นำไปสู่ความเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้ผู้ปฏิบัติทราบ และเข้าถึงสภาพอันแท้จริงของผู้ที่อัตคัคขัดสน ทำให้มีความเห็นใจผู้อื่น เป็นการขัดเกลาร่างกาย และจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง