ห้องข่าว

กฟผ. จะนะ เปลี่ยนเสาไฟฟ้าที่ชำรุดบ้านควนหัวช้าง

chana csr

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายจิรวัฒน์ ใจรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาอาคารและบริเวณ กองบริหาร โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ได้ทำการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าใหม่แทนต้นเก่าที่ชำรุดขนาดความสูง 10 เมตร ซึ่งเสาไฟฟ้าต้นนี้เป็นเสาไฟฟ้าต้นหลักที่จ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ปั๊มน้ำของแทงค์น้ำประปาประจำชุมชนบ้านควนหัวช้าง หมู่ 6 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งที่ผ่านมานั้นโรงไฟฟ้าจะนะไม่เคยนิ่งนอนใจที่จะช่วยเหลือชุมชนข้างเคียงเมื่อประสบความเดือดร้อน

csr chana power plant

 csr chana