ห้องข่าว

กฟผ.จะนะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้าน 5 แสนตัว

โรงไฟฟ้าจะนะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้าน 5 แสนตัว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับชุมชนตำบลจะโหนง จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเป็นพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1 ล้าน 5 แสนตัว สู่สายน้ำคลองนาทับ โดย นายเสถียร ประทุมมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง นายสมคิด ไชยบุญแก้ว กำนันตำบลจะโหนง นายสมเกียรติ ย้อยเสริฐสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมประชาชน นักเรียน และ ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ ณ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกรวดการ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา.