ห้องข่าว

กิจกรรมเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านโยธาโรงไฟฟ้าและระบบส่ง โดยฝ่ายบำรุงรักษาโยธา (อบย.)