ห้องข่าว

“โรงไฟฟ้าจะนะ” กับระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

cctv chana power plant

 

โรงไฟฟ้าจะนะ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้รับผิดชอบในส่วนของการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ในภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งปัจจุบันที่มีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและมีการลงทุนค่อนข้างสูง ปัจจุบันโรงไฟฟ้าจะนะประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจำนวน 2 ชุด ครอบคลุมพื้นที่กว่า 800 ไร่ โดยนำก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย มาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 1,571.8 เมกะวัตต์
ความปลอดภัยและเทคโนโลยีถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการก่อสร้างและดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ คุณศักดิ์ชัย วงศ์วิชัย ซึ่งเป็น Head, Information Technology ได้อธิบายให้ฟังว่า ในอดีตพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยทั้งในแง่ของการโจรกรรม, การประท้วง และผู้ไม่ประสงค์ดีที่เข้ามาก่อกวน เป็นต้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ทำให้โรงไฟฟ้าจะนะจำเป็นต้องหาโซลูชั่นในการป้องกันและตรวจตราเหตุการณ์ร้ายต่างๆ โดยพิจารณาการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเข้ามาช่วยป้องกัน

โรงไฟฟ้าจะนะ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้รับผิดชอบในส่วนของการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ในภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการลงทุนค่อนข้างสูง ปัจจุบันโรงไฟฟ้าจะนะประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 2 ชุด ครอบคลุมพื้นที่กว่า 800 ไร่ โดยนำก๊าซธรรมชาติจากแหล่งพัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย มาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 1,571.8 เมกะวัตต์

ความปลอดภัยและเทคโนโลยีถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการก่อสร้างและดำเนินงานของโรงไฟฟ้าจะนะ คุณศักดิ์ชัย วงศ์วิชัย ซึ่งเป็น Head, Information Technology ได้อธิบายให้ฟังว่า ในอดีตพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะแห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยทั้งในแง่ของการโจรกรรม, การประท้วง และผู้ไม่ประสงค์ดีที่เข้ามาก่อกวน เป็นต้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ทำให้โรงไฟฟ้าจะนะจำเป็นต้องหาโซลูชั่นในการป้องกันและตรวจตราเหตุการณ์ร้ายต่างๆ โดยพิจารณาการใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเข้ามาช่วยป้องกัน

ความท้าทายและปัญหาที่เกิดขึ้น
กล้องวงจรปิดในยุคแรกที่ทางโรงไฟฟ้าจะนะใช้งาน ประกอบด้วยกล้องที่ติดตั้งอยู่รอบรั้วและภายในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้า แต่เนื่องจากระบบกล้องวงจรปิดเดิม (แบบอะนาล็อก) มักจะมีปัญหาในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นตัวเคสของกล้องที่เปราะบาง ทำให้เกิดการแตกหักได้ง่าย (ไม่ทนต่อสภาพแวดล้อม) อีกทั้งยังมีปัญหาการรวนของระบบและมักจะหยุดการทำงานอยู่บ่อยๆ ส่งผลให้เสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะจำเป็นต้องไปแก้ไขปัญหาที่ตัวกล้อง (เจ้าหน้าที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาที่หน้างาน ซึ่งบางครั้งอยู่ในโซนที่ไกลออกไป) เมื่อกล้องมีปัญหาและไม่สามารถใช้งานได้ก็จะมีผลอย่างยิ่งต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานที่ไม่มั่นใจถึงความปลอดภัย รวมทั้งไม่สามารถตรวจสอบถึงความความผิดปกติในโรงไฟฟ้าได้อย่างทันท่วงทีและส่งผลเสียต่างๆ ตามมา

cctv chana

โรงไฟฟ้าจะนะจึงได้มีการตัดสินใจปรับเปลี่ยนระบบกล้องวงจรปิดเสียใหม่ โดยพิจารณาจากโจทย์ความต้องการที่เกิดขึ้น เริ่มต้นตั้งแต่การพิจารณาความทนทานของอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและภูมิศาสตร์ของพื้นที่, จากนั้นก็พิจารณาถึงความคมชัด, พิจารณาถึงการซูมขยายภาพที่จำเป็น โดยต้องซูมภาพได้ไกล, รวมถึงมีระบบเน็ตเวิร์กและซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีไม่มีปัญหาเหมือนรุ่นเดิม

ปัจจุบันทางโรงไฟฟ้าได้เลือกใช้กล้องวงจรปิดแบบเน็ตเวิร์ก คาเมร่า (เป็นระบบดิจิตอล สามารถควบคุมผ่านระบบไอพีและเน็ตเวิร์กได้ดีกว่าระบบเก่า) ในพื้นที่ส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนด้านรั้วบริเวณด้านนอกเพื่อคอยสอดส่องและตรวจตราผู้บุกรุก, ในบริเวณพื้นที่ของโรงไฟฟ้าก็จะใช้คอยตรวจสอบสภาพแวดล้อมของเปลวไฟหรือการรั่วไหลของก๊าซหรือความผิดปกติต่างๆ, ส่วนในอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริเวณสำนักงานก็ไว้คอยสอดส่องความปลอดภัยทั่วๆ ไป 

มา: https://www.techtalkthai.com/axis-surveillance-cameras-at-chana-power-plant/